Werk in west

Werk in West

Stichting Werkgelegenheid in Rotterdam West (Werk in West) heeft sinds 1991 de doelstelling actief de werkgelegenheid in het westelijk deel van Rotterdam te bevorderen. Dit doet Werk in West door het organiseren van diverse projecten op het gebied van werving- en toeleiding, het opzetten van beroepenorientatie-activititeiten, alsmede het ontwikkelen en beheren van voorzieningen als het Jongerenmentoraat. Werk in West heeft tevens een advies- en ontwikkelfunctie. Tevens adviseert Werk in West onder meer de deelgemeente over werkgelegenheids- vraagstukken.

Beroepenoriëntatie

Praktische beroepenoriëntatie is een middel om een zo realistisch mogelijk beeld te kunnen verkrijgen van een beroep, door deze daadwerkelijk te ervaren…

Mentoraat voor JongerenHet Mentoraat voor jongeren stelt zich ten doel om jongeren zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt op te sporen en hen te plaatsen op trajecten naar werk, scholing of een combinatie daarvan…

COiDHet Centrum Ondernemen in Delfshaven bevordert en versterkt ondernemerschap in Delfshaven. Het COiD is een initiatief van deelgemeente Delfshaven en Werk in West. Zo komen dienstverlening aan ondernemers en kennis van werkgelegenheid samen…

Werkgelegenheid

Eén van de doelstellingen van het Rotterdamse college is ervoor te zorgen dat méér Rotterdammers werk hebben. Werk in West heeft de opdracht de werkgelegenheid binnen deelgemeente Delfshaven te bevorderen…